Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Phước Thành

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phước Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:33' 02-05-2013
Dung lượng: 22.2 KB
Số lượt tải: 726
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT GÒ DẦU
TRƯỜNG TH THANH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Bình, ngày 02 tháng 5 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC THÀNH
Trình độ chuyên môn: Trung học sư phạm
Chức vụ: Giáo viên
Công việc chuyên môn được giao: Chủ nhiệm lớp 3B

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ vào Thông tư số: 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình BDTX cho giáo viên tiểu học.
- Căn cứ vào Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Căn cứ vào công văn số: 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.
- Căn cứ vào Công văn số 023/PGD&ĐT-GDTH ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Phòng GD&ĐT huyện Gò Dầu về Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
- Căn cứ vào kế hoạch BDTX của Trường tiểu học Thanh Bình và tình hình thực tế nhiệm vụ công tác được giao, xét khả năng, năng lực của bản thân, tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên cho cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012 – 2013.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
Mỗi năm học là 120 tiết bao gồm:
+ Nội dung 1: 30 tiết
+ Nội dung 2: 30 tiết
+ Nội dung 3: 60 tiết
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương, phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn
Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ được giao bản thân tôi tự nhận thấy còn những tồn tại hạn chế cần được bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực của bản thân như sau: Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập, nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, tăng cường năng lực dạy học … Đó là những kiến thức quan trọng cần thiết cho bản thân. Vì vậy trong năm học này tôi lựa chọn các nội dung bồi dưỡng tự chọn như sau: TH1, TH7, TH12, TH32.
III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Nội dung 1: (Bồi dưỡng bắt buộc theo chương trình của Bộ GDĐT)
Thời gian
Nội dung BDTX
Số
tiết
Hình thức BDTX
Kết quả cần đạt được

Tháng 6/2012
- Bồi dưỡng về đường lối,
 
Gửi ý kiến